Valostore
Nordens största ljusbutik!

Telefon: 08 409 08 902

Butikens öppettider: Mån-Fre 10-17, Lör 10-13

Så monterar du extraljus på ditt fordon

Vi får ofta frågorna: Hur monteras extraljus? Hur kopplar man ett extraljus? I denna artikel hittar du bland annat svaren på dessa frågor. Artikeln går igenom montering och installation av extraljus steg-för-steg. I slutet av artikeln hittar du en detaljerad instruktionsvideo för installation och montering.

VIDEO: SNABBGUIDE FÖR INSTALLATION AV EXTRALJUS (Fullständig version finns i slutet av artikeln)


Att installera ett extraljus är lättare än vad man kan tro. Den enda förkunskapen som krävs är hur man använder en skruvdragare och en multimeter. En vanlig installation av extraljus är därför ingen svår uppgift!

Men som en hjälp på traven för dig som aldrig installerat eller monterat ett extraljus, eller för dig som behöver förfriska minnet så har vi satt ihop denna artikel med instruktioner för hur det går till. I artikeln går vi igenom hur du kopplar extraljuset till bilens egna helljus så det kan tändas samtidigt, utan att belasta säkringar eller ledningar!

 1. Montering av extraljushållare
 2. Montering av extraljus
 3. Anslutning av extraljus
 4. Plus- och minuspol
 5. Styrström
 6. Kabeldragning och testning
 7. Riktning av extraljus
 8. Extraljus för xenon- och LED-ljus
 9. Anslutning till CAN-bus
 10. Fullständig installationsvideo

Extraljus-, ramper och tillbehör hittar du -> HÄR!


Nödvändiga tillbehör och verktyg

Förutom separata extraljus och ramper erbjuder Valostore även kompletta paket för nästan varje extraljus, som inkluderar extraljus, extraljushållare och reläkabelsats som krävs för det specifika extraljuset. Självklart kan du även köpa extraljusen separat om du redan har lämpliga tillbehör. Nedan har du en liten checklista över det som kan behövas för montering och installation.

Extraljus / installationstillbehör:

 • Ett eller fler extraljus
 • Reläkabelsats
 • Extraljushållare
 • Stabiliseringsstag (nödvändigt för tunga eller större extraljus)

Verktyg/tillbehör:

 • Multimeter (för att hitta styrström)
 • Skruvdragare/skruvmejsel (för att lossa och montera registeringsskylt och extraljushållare)
 • Tång/avbitare (för kapning av kablar och buntband)
 • Skiftnyckel/ringnyckel (för montering av bl.a. bultar)
 • Buntband (för att fästa kablar, bunta extrakablar)
 • Skruvar (för montering av extraljushållare)

Installation av extraljus

När de nödvändiga tillbehören och verktygen är framtagna kan du försätta till själva installationen. I början av instruktionerna går vi igenom montering av extraljushållaren och extraljuset, och därefter anslutning av extraljusets ledningar.


1. Montering av extraljushållare

Börja med att lossa registreringslisten och själva nummerplåten, skruva sedan loss registreringshållaren. Rengör lackytan runt om och placera extraljushållaren på registreringsskyltens plats. Skruva sedan fast extraljushållaren. Monteringen av extraljushållaren kan även underlättas genom att markera ut monteringshålen där extraljushållaren ska fästas. Ta sedan bort fästet och förborra ett litet hål för skruvarna för att göra det lättare att skruva in dem. Sätt sedan tillbaka extraljushållaren och fäst med skruvarna. 

Obs! Det är viktigt att fästa extraljushållaren så hårt som möjligt för att minimera risken att extraljuset studsar eller hoppar omkring när man kör. Skruvarna för extraljushållaren ska åtminstonde fästas i varje hörn av extraljushållaren, gärna även i mitten. Se till att fästet sitter ordentligt.


2. Montering av extraljus

Placera extraljuset på extraljushållaren och fäst det med de medföljande bultarna. Vid detta skede behöver du inte dra åt bultarna allt för hårt, då extraljuset kan behövas vinklas för optimal ljusbild. Då montering av extraljus skiljer sig lite olika från modell till märke måste du hitta ett lämpligt sätt att dra extraljusets kabel till motorrumet. På det flesta fordon är det dock ett enkelt ingrepp, då kabeln kan dras mellan grillen då den är öppen på flera ställen.  

(Om extraljuset behöver stabiliseringsstag, fäst dem även i detta skede. Vanligtvis har extraljusen en egen fästpunkt för stag, där ena änden av staget fästs på extraljuset. Den andra änden fästs på bilens stötfångare eller lämplig plats med en liten skruv.)

Sätt till sist tillbaka nummerskylten på plats. Det enklaste sättet är att fästa registreringshållaren direkt på extraljushållaren, detta ger även extraljushållaren mer stabilitet 

Tips! För extraljusramper är det lättast att montera sido- eller skenfästena på extraljuset innan du fäster det på extraljushållaren. För runda extraljus är det oftast lättare att montera extraljusets monteringsfot på hållaren först, och därefter fästa själva extraljuset på foten.

 


3. Anslutning av extraljus

När extraljuset har monterats på plats kommer vi till det mest avancerade skedet i installationen, att ansluta ledningarna. Det enklaste och snabbaste sättet att koppla ihop extraljuset är att använda en färdig reläkabelsats som tar styrström från bilens egna ledningar med en traditionell strömtjuv eller annan kabelskarvning. Detta fungerar i praktiskt taget för alla bilar där helljuset använder sig av halogenlampor. I nyare bilar, där helljuset använder sig av antingen xenon- eller LED-lampor, kan styrströmmen behöva kopplas annorlunda. Mer om detta kommer i slutet av artikeln. Denna installationsguide fokuserar på grundläggande installation på en bil med halogenljus.

Obs! Vissa extraljus är utrustade med positions/parkeringsljus. Det är förbjudet att kopiera en bils parkeringsljus, det vill säga att det i praktiken är förbjudet enligt lag att använda dessa ljus för vägtrafik.

Först måste följande komponenter identifieras från reläkabelsatsen:

 1. Negativ pol (jordning, ansluts till bilchassit eller minuspolen på batteriet)
 2. Pluspol (ström, ansluts till batteriets pluspol eller till annan strömkälla som finns i motorrumet. Om batteriet är placerat någon annanstans än motorrummet finns det oftast en färdig plats i motorrumet för att ta ström)
 3. Säkring
 4. Styrströmskabel (Om du vill ha en strömbrytare inuti bilen som kan separera driften av extraljuset från driften av heljuset, rekommenderar vi att du ansluter strömbrytaren på denna ledning)
 5. Extraljuskontakt (Beroende på reläkabelsats finns det 1-4 stycken. Kontakten ansluts direkt till extraljusets kontakt. Om reläkabelsatsen har flera kontakter kan du lämna de överblivna kontakterna okopplade och placera dem i motorutrymmet på en skyddad plats från fukt)
 6. Relä

4. Anslutning av plus- och minuspol

Ta bort säkringen från reläkabelsatsen. Leta upp bilbatteriet eller annan strömkälla i motorutrymmet och hitta en lämplig plats för att ansluta pluspolen. Om batteriet inte sitter i motorutrymmet, utan till exempel i kupén eller den bakre delen av fordonet, finns det oftast en strömkälla i motorutrymmet som får konstant spänning. Kabeln ansluts med en ringkabelsko antingen till låsbulten på pluspolen på batteriet under muttern, eller till en motsvarande strömkälla. Lossa muttern, anslut pluskabeln från reläkabelsatsen och skruva tillbaka muttern.

Därefter kopplas minuspolen antingen till batteriets minuspol (motsvarande pluspolen, under muttern/bulten) eller till något som möter bilchassit, varifrån reläkabelsatsen kan jordas. Vi rekommenderar att du kopplar denna till chassit.

 


5. Anslutning av styrström

Vanligtvis är styrströmmen kopplad till den positiva kabeln på bilens helljuslampa. Rätt kabel kan verifieras med en multimeter, här kan det vara bra att ta hjälp av en vän eller familjemedlem, då personen kan slå på och stänga av helljuset medan du själv mäter kablarna för att hitta rätt kabel som går till helljuset. Till en början är det en bra idé att slå på bilens helljus, och använda en multimeter för att mäta vilken kabel som får spänning. Rätt kabel är den som får spänning när helljuset är på, och från vilken spänningen bryter när helljuset stängs av.

När rätt ledning har hittats, placera strömtjuven runt kabeln. Efter det, placera styrströmskabeln från reläkabelsatsen i den andra sidan av tjuven och tryck ner metallfliken på strömtjuven helt med tången. Stäng plastlocket på kontakten. Har du utrustning och kunskap rekommenderar vi alltid att löda kablarna istälelt för att använda en strömtjuv, då det håller bättre!

 

Obs! I vissa bilar är bilens ursprungliga helljus så kallat minusstyrt, det vill säga helljuset strömförsörjs kontinuerligt, och endast helljusets jordning (minus) bryts när helljuset stängs av. Skulle anslutningen av kablarna i detta fall kopplas som beskrivet ovan, skulle extraljuset lysa konstant och användningen av bilens egna helljus inte ha någon påverkan om extraljuset tänds eller släcks.

I en "minusstyrd" bil är kablarna till extraljusen installerade på ett sådant sätt att kabelsatsens pluskabel ansluts till batteriet eller till en annan strömkälla och den svarta, initialt jordade kabeln ansluts till minuskabeln på bilens helljus på valfritt sätt, exempelvis med strömtjuv eller lödning & krympslang. Kabelsatsens blå styrströmkabel ansluts till nätsladden/pluskabeln från bilens helljus på samma vis. Dessutom behövs kabeln till själva kontakten (till extraljuset) på reläkabelsatsen altereras. Här behöver du öppna upp kabelhöljet och hitta den svarta jordkabeln som går från reläet till extraljuskontakten och kapa den för att sedan koppla jordkabeln till en jordad punkt, exempelvis chassit. Fäst en ringkabelsko på kabelns ände för att underlätta infästning för jordning. Tänk på att kapa jordkabeln nära reläkabelsatsen och inte vid kontakten för extraljuset!  

På detta sätt tänds och släcks extraljuset samtidigt som bilens egna helljus. Om extraljuset lyser konstant när den installeras med en traditionell anslutning, bör du prova att installera reläkabelsatsen enligt beskrivningen här. 

Kopplingsschemat nedan är anslutningen av extraljus på "minusstyrda" bilar. Kopplingsschemat som finns tidigare i artikeln motsvarar den traditionella kopplingen.

6. Kabeldragning och testning

Efter att anslutningarna har gjorts, sätt tillbaka säkringen i reläkabelsatsen och anslut kabelsatsens kontakt till extraljusets kontakt. Testa extraljusets funktionalitet. Om allt är i sin ordning, bunta ihop kablarna i ett snyggt knippe och fäst kabelknippet på en lämplig fuktskyddad plats i motorutrymmet.

Om extraljuset/extraljusen inte tänds, kontrollera följande:

 • Alla kopplingar är ordentligt fastsatta och anslutna
 • Kontrollera extraljuset genom att ansluta det direkt till batteriet
 • Se till att styrströmmen definitivt tas från rätt kabel och att metallblecket på strömtjuven är nedtryckt hela vägen

Om extraljuset lyser konstant:

 • Se till att extraljuset inte är så kallat minusstyrt (se avsnitt 5 - Anslutning av stryström)

7. Riktning av extraljus

När montering och anslutning av extraljuset är klart, vänta på kvällen och mörkret. Hitta en lämplig mörk plats (t.ex. en väg eller annat liknande öppet område). Slå på extraljusen och rikta in dem så att de pekar rakt fram.

Ett ljus riktat för lågt lyser för mycket nära bilens front, vilket gör det svårt att se långt. Ett ljus riktat för högt kommer att lysa upp trädtopparna, men själva vägen kommer inte att få något ljus alls. Om det finns flera extraljus är det lämpligt att rikta deras stråle ifrån varandra en aning, så att ljusbilden vidgar sig avsevärt i sidled. En bra tumregel för att rikta ljus är att rikta dem rakt fram. Ett bra verktyg för detta är till exempel ett vattenpass, dessa finns till och med i smartphones nu för tiden.


8. Installation av extraljus för bilar med Xenon eller LED-ljus

Om bilens helljus använder sig av xenon- eller LED-lampor, är det i de flesta fall inte möjligt att ansluta extraljus endast med hjälp av en traditionell reläkabelsats, eftersom helljusen inte nödvändigtvis har en kontinuerlig 12V-spänning från vilket styrströmmen kan tas från. Detta är lätt att verifiera med en multimeter, precis som i bilar med halogenlampor. Om det finns en kabel/kontakt som visar konstant 12V spänning när helljuset är på, och som visar 0V när helljuset stängs av, kan anslutningen göras enligt tidigare kapitel. 

Hittar du inte en enda kabel/kontakt med konstant spänning bör du även kolla i bilens servicebok för att se om det finns en separat säkring för helljusen. Om detta är fallet är det troligt att styrströmmen kan tas ut från den, och då kan anslutningen göras med en traditionellt reläkabelsats. Om inte, måste styrströmmen tas från CANbus-avkodare eller XBB med ett trådlöst relä.

I grund och botten kan XBB-reläet användas i alla CAN-busstyrda bilar. XBB-reläet detekterar även en svag styrström, så det kan vanligtvis användas i till exempel BI-xenonljus.

I nya bilar styrs helljuset allt mer via CAN-bus, så helljuset har inte längre någon egen strömsladd. Om du inte hittar någon ledning från vilket styrströmmen skulle kunna tas från, tas styrströmmen från bilens CAN-bus. Det finns praktiskt taget två sätt för installation för canbus

 • Det enklaste och populäraste sättet att installera extraljus i en can-busstyrd bil är att använda en XBB-dongel: Dongeln ansluts till OBD-porten, där den avläser informationen när helljuset slås på, och skickar informationen till reläet som ingår i paketet, vilket i sin tur slår på extraljuset. Dongeln kräver en reläkabelsats för att fungera. Mer information och installationsanvisningar finns på produktsidan: XBB Dongle + Powerunit
 • Ett lite billigare men mer mödosamt sätt är att använda ett "smart relä" som kan kopplas direkt till can-buskablarna. Likt ovannämnda dongel kräver detta också en traditionell reläkabelsats, så denna avkodare är ENDAST till för att ta och avkoda stryströmmen. Installationsanvisningar för reläet hittar du här: Can-relä

Om du fortfarande har några frågor eller funderingar finns Valostores kundtjänst både på chatt, mail och telefon.


9. Anslutning till CAN-bussstyrda bilar

I många nya bilar, särskilt de som är utrustade med LED-ljus, styrs helljusen med hjälp av det så kallade CAN- eller CANbus-systemet, och detta betyder att helljuset inte längre har en egen strömkabel. Om du inte hittar någon kabel från vilket styrströmmen skulle kunna tas från, tas styrströmmen från bilens CAN-bus istället. Att installera extraljus för CAN-bus skiljer sig något från traditionell installation, därför används ett separat relä för CAN-businstallation. Instruktioner för installation av CAN-bus relä finns du på dess produktsida: Canbus-avkodare.

Ett lite enklare och nyare sätt är att använda en XBB-dongeln: Dongeln ansluts till OBD-porten, där den avläser informationen när helljuset slås på, och skickar informationen till reläet som ingår i paketet, vilket i sin tur slår på extraljuset. Dongeln kräver en reläkabelsats för att fungera. Mer information och installationsanvisningar finns på produktsidan: XBB Dongle + Powerunit


10. Fullständig installationsvideo

Enkel shopping

Hos oss betalar du tryggt och enkelt med Klarna, Swish, banköverföring och de vanligaste konto- och kreditkorten. Vi levererar även till företag med Klarna-faktura. Välj mellan hemleverans, leverans till postombud eller leverans till arbetsplatsen!

Snabb leverans 1-2 dagar

Lagerförda produkter levereras normalt inom 1-2 arbetsdagar. Vi handlägger ordrar löpande och beställningar lagda före kl. 13 skickas normalt samma dag. Vid mycket hög belastning kan leverans ta någon dag extra.

Tryggt & säkert köp

Vi vill att du som kund ska vara 100% nöjd med ditt köp. Därför erbjuder vi långt öppet köp med fri retur! Det ger dig ett tryggt och säkert köp.

Valostore

EXPERTEN PÅ PORTABELT LJUS

Belysning och kringutrustning utvecklas ständigt - så även vårt sortiment. Hos Valostore hittar du alltid marknadens effektivaste hand- och pannbelysning samt den bästa kringutrustningen. Vi har ett eget ljuslaboratorium som uppger det verkliga ljusflödet (ljusstyrkan) på belysningen. Välkommen till Valostore’s nätbutik!

VALOSTORE ERBJUDER

 • Branschens bästa varumärken
 • “Nöjd Kund” -garanti
 • Kostnadsfri retur inom 30 dagar
 • Säkra betalningsalternativ
 • Snabb leverans
 • Förmånliga fraktpriser
 • Fri frakt när ordervärde överstiger 1498 kr
 • Obs! "PostNord - Hämta hos ombud eller i paketbox"

VALOSTORE BUTIK

Vår fysiska butik ligger i Stockholm. Här finns massvis av produkter att se och klämma på. Välkommen till oss och vår butik!

Läs mer

VALOSTORE

Handshake Sweden AB
Fryksdalsbacken 38, 12343 Farsta

Org. nr: 556974-8238

BLI VALOSTORE INSIDER

Få info om produktnyheter, exklusiva erbjudanden och tävlingar! Nyhetsbrev skickas högst varannan vecka. Du kan avsäga dig tjänsten när du vill.