Valostore
Nordens största ljusbutik!

Telefon: 08 409 08 902

Butikens öppettider: Mån-Fre 10-17, Lör 10-13

Ljuslaboratorium VALOLAB™ - Ficklampor och Pannlampor

Valostore har investerat i ett eget ljuslaboratorium där vi testar prestanda och egenskaper på alla typer av belysning i vårt sortiment. Med hjälp av Valostore VALOLAB™ kan vi  mäta om lamporna ljusmässigt levererar den prestanda som tillverkarna lovar. Det är mycket vanligt med överdrivna ljusegenskaper (ljusflöden/ lumen, brinntider etc.) för all typ av portabel belysning på marknaden. Tack vare att vi har det helt oberoende ljuslaboratoriumet VALOLAB™ kan vi presentera en ärlig fingervisning om lampornas faktiska prestanda, helt oberoende av vad tillverkaren uppger. 

Testa gärna vårt verktyg för att jämföra portabel belysning:

=> www.valostore.se/jamfor_ficklampor

 I denna artikel presenterar vi mätutrustningen som vårt ljuslaboratorium VALOLAB™ för portabel belysning består av, samt förklarar vad termerna ljusflöde, räckvidd, brinntid, färgtemperatur och färgåtergivningsindex betyder och hur mätningarna görs. Hoppas det kan hjälpa dig! 

Vill du läsa mer om VALOLAB™ ljuslaboratorium för extraljus istället? Då hittar du mer här: VALOLAB™ Extraljus

Utrustning

Utrustningen vi använder oss av för att mäta lampor i VALOLAB™ består av flera olika utrustningar, varav de viktigaste är SSL BTC-20 (extraljus, LED-ramper och arbetsbelysning) och Labsphere FS2 (ficklampor, pannlampor). Båda dessa enheter är speciellt utvecklade för det ändamål vi behöver och uppfyller de senaste ljusmätnings- och kvalitetsstandarderna. För ficklampor använder vi oss av ljusmätningsutrustningen Labsphere FS2 som är ett system speciellt designat för att mäta ficklampor.

Labsphere FS2 - Integrating Sphere

Amerikansktillverkade Labsphere FS2-, som är ett system speciellt designat för att mäta prestandan hos ficklampor och pannlampor. Priset för denna utrustning som levereras till Finland är cirka 30 000 euro. Systemet består av följande huvudkomponenter:

 • 20-tums integrerande sfär
 • Absorptionslampa för bestämning av absorptionskorrigeringsfaktorn
 • En standardljuskälla med vilken mätutrustningen kalibreras
 • Precisionsströmförsörjning
 • En spektrometer med anslutning till en dator

Labsphere FS2 är främst konstruerad för att mäta ljus från ficklampor, pannlampor och annan portabel belysning. Utrustningen uppfyller kraven för mätning enligt ANSI/NEMA FL1 standarden. Utrustningen kan användas för att mäta flera olika saker om ficklampor och pannlampor, såsom:

 • Ljusflöde (lumen)
 • Färgtemperatur
 • RA-värde
 • Spectra
 • Kromaticitet
 • Brinntider / brinntidskurvor
 • Osv..

Mer information om utrustningen som används finns på engelska på tillverkarens hemsida: Labsphere FS2.

Nu lämnar vi den tekniska utrustningen som finns i Valostore VALOLAB™ och tar oss in på några av alla mätvärden och avläsningar som vi kan hämta från ljuslaboratoriet, som faktiskt gör oss unika på marknaden! 

Ljusflöde (lumen)

Ljusflödet är den totala mängden ljusenergi som en enhet med nya/fulladdade batterier alstrar. I vardagstal kan man säga att ju högre lumen desto starkare ljus.

Vi mäter ljusflödet enligt ANSI/NEMA FL1-standarden, förutom på den punkten att vi oftast mäter endast på en eller två exemplar av produkten för att spara tid på grund av vårt stora sortiment. Standarden rekommenderar mätning på minst tre exemplar av varje produkt.
För att korrigera för ljusbortfallet i själva mätutrustningen kalibreras utrustningen varje gång innan ny mätning påbörjas med den integrerade lampan. Då kan vi bortse från det ljus som absorberas av testgloben samt den del av ljus som hamnar på belysningen och i mäthålet.

Enligt ANSI/NEMA FL1-standarden utförs mätningen först när belysningen har varit tänd i 30 - 120 sekunder. Vanligt för LED-belysning är att de lyser starkast direkt efter att de tänts och lysdioden fortfarande är sval. Därför ger mätresultat enligt standarden ofta lägre mätvärden än om man skulle mäta direkt efter att belysningen tänts. Så man kan välja att "boosta" mätresultatet om man väljer att inte följa standarden. När lampan tillåts att lysa en tid innan mätningen erhålls dock mer ärliga och korrekta avläsningar! Det förkommer också att tillverkare specificerar ljusflöde efter vad lysdioden maximalt kan leverera och inte vad den faktiskt levererar i lampan. Också förekommande, speciellt hos billigare modeller från Asien, är att ljusflödets maximala värde är hämtat helt ur luften. Vi anser att korrekt utförda mätningar enligt standarden ger en mer realistisk bild av ljusflödet i praktiken, därför följer vi den.

Valostore har som mål att testa alla lampor i vårt sortiment för att se hur tillverkarnas märkning förhåller sig till verkligheten. Testresultatet från vårt ljuslaboratorium finner du i produktbeskrivningen av belysningen i webbutiken. Du kan även jämföra lampor på egen hand i vårt verktyg "Jämför lampor"

Här mäts en ficklampa från Olight i vårt ljuslaboratorium.

Räckvidden (meter)

Räckvidden är ett mått på hur långt ljuskäglan "når" och definieras som avståndet mellan ljuskällan och där ljuset är 0,25 lux (motsvarar fullmånens ljus en klar natt på ett öppet fält).

Räckvidden för ljuskäglan betecknar det maximala avståndet från belysningen där ljuskäglan fortfarande klarar att belysa med 0,25 lx (lux). I praktiken är det samma upplevda ljus som motsvaras av en fullmåne-belyst yta på marken. Just räckvidden mäts inte, utan den kalkyleras fram genom en formel.

Ljuskäglans räckvidd mäts med lux-mätare där ströljus från omgivningen förhindras/minimeras med hjälp av ett rör. Med lux-mätaren kan därmed ljuskäglans ljusstarkaste spot mätas noggrant från det uppmätta avståndet. Intensiteten (cd) behöver inte mätas på ett specifikt avstånd, då den alltid kan härledas med formeln:

Intensitet (cd) = 0,25 (lx) * räckvidd (m)²

Alltså, vet man avståndet mellan ljuskällan och mätinstrumentet samt illuminansen (lux), kan ljusintensiteten (candela) beräknas.

Räckvidden (meter) kan beräknas med formeln:

Räckvidd (m) = √ (cd/0,25)

Enligt ANSI/NEMA FL1-standarden görs mätning först efter det att belysningen har varit tänd i 30 - 120 sekunder.

Brinntiden

Brinntid är enkelt förklarat hur länge en lampa klarar av att lysa. Brinntid är ett välkänt begrepp i belysningskretsar, då de flesta lampor inte klarar av att prestera med samma ljusstyrka under hela drifttiden, utan går ner i prestanda i takt med att batteriet laddas ur. Därför är den verkliga brinntiden något av ett subjektivt begrepp eftersom ljusflödet avtar under dess brinntid. Lampan levererar alltså inte samma ljusprestanda mot slutet som när lampan var fulladdad. Därför finns ett fastställt gränsvärde som specificerar den tidpunkt då belysningen inte längre anses levererar tillräckligt med ljusflöde för att räknas som faktisk drift. Detta är inte helt rättvist, det viktigaste är att kolla på hur ljuskurvan för brinntiden ser ut. Avtar ljuset markant redan efter en kort tid eller lyser den ljusstarkt ända tills batteriet tar slut?

Enligt ANSI/NEMA FL1-standarden anses brinntiden vara slut när endast 10% återstår av det ursprungliga maximala ljusflödet lampan hade när den tändes. Brinntiden fastställs genom att ljusflödet mäts vårt ljuslaboratorium Valostore VALOLAB™ under hela drifttiden. Brinntiden bestäms så att ljusflödet mäts varje minut och en kurva bildas av dem. Brinntiden ses sedan från den uppmätta kurvan. Till exempel, har en lampa 100 lumen på ett effektläge, anses brinntiden vara förbrukad när ljusflödet passerar 10 lumen-gränsen.

Nedan ser du som ett exempel kurvorna för brinntiden för ett flertal ficklampor:

Brinntiden bestäms så att ljusflödet mäts varje minut och en kurva bildas av dem. Brinntiden ses sedan från den uppmätta kurvan.

Som du kan se på bilden förblir inte ljusflödet konstant under mätningen för alla lampor utan vissa faktiskt går ner kraftigt i prestanda efter ca 48 minuter. Men enligt ANSI/NEMA FL1-mätningen är brinntiden den tid efter vilken ljuseffekten endast är 10 % av det ursprungliga maximala ljusflödet. Därför är brinntiden i detta fall ca 65 minuter.

Färgtemperatur och färgåtergivningsindex (RA-tal)

Färgtemperatur och färgåtergivningsindexet hör inte till FL1-standarden, men eftersom att de ibland kan vara av intresse, mäter vi även dem. Mätvärdena mäts under samma förhållanden och med samma utrustning som ljusflödet. De mäts när belysningen är satt till att leverera full effekt. För vissa lampor kan värdena skilja något vid olika driftlägen, men värdena uppmätta vid maximal effekt ger en bra indikation på lampornas färgegenskaper.

Om termerna och begreppen som används i artikeln eller i produkttexterna är obekant bör du läsa denna artikel, som förklarar vad varje enhet betyder: Lumens, lux och candela - och hur de mäts.

Mätresultat på valostore.se

Att mäta ljusflöde och brinntider är ett mycket tidskrävande jobb. Vi hinner inte mäta varenda ficklampa/belysning vi får in, men om du vill att vi ska testa en speciell belysning, tag gärna kontakt med kundtjänst och berätta om ditt önskemål. Vi försöker att åtminstone testa de allra populäraste modellerna så snart vi får in dessa i sortimentet.

De produkter på valostore.se som har blivit testade har i produktbeskrivning ett fält där mätresultatet presenteras. För vissa modeller testar vi endast ljusflöde för att spara tid. Information i produktbeskrivningar uppdateras kontinuerligt när nya testresultat fås fram. Med vissa modeller nämns förutom testresultat från oss, även tillverkarens egna uppgifter om ljusflöde och brinntider.

Om förkortningar och begrepp som lumen, lux och candela är okända begrepp, rekommenderar vi som läsning även vår artikel "Lumen, lux och candela - och hur de mäts".

En tillverkare har definerat ANSI FL1-ljuseffekten som XX. Varför får vi inte valostore samma resultat?

Olika tillverkare mäter ljuseffekten med olika utrustning och med olika metoder. Vissa kan till och med använda ANSI/NEMA FL1-logotyper för värden som inte har något att göra med testerna. På grund av detta har vi slutat med att mäta ljuseffekten själva. Att det förekommer små skillnader i mätvärden är dock helt normalt, då det är vanligt förekommande att det finns små variationer i prestanda från lampa till lampa. Strömkällan som används är en annan variabel som påverkar resultaten.

Följande standarder gäller för mätningarna:

 • EN 13032-1 Measurement of Photometric Data of Lamps and Luminaires
 • LM-79-08 Electrical and Photometric Measurements of Solid-State Lighting Products
 • ECE R 65 Measurement of Effective Intensity
 • EN 15153-1:2013 Railway Applications: Optical Tests of Marker and Tail Lamps
 • EN 12966-1 Optical Tests of Variable Message Signs
 • IEC/EN 62471:2006: Photobiological Safety of Lamps and Lamp Systems
 • CIE 054.2-2001 and SFS 5908 Retroreflectors
 • CIE S 025
 • IES LM-79-08

=> Ytterligare information om de mätbara variablerna
=> Ytterligare information om ljusmätningslaboratoriet från SSL Resource Oy
=>
Se alla våra extraljus och LED-ramper
=> Se vårt sortiment av Pannlampor
=> Se vårt sortiment av Ficklampor

Enkel shopping

Hos oss betalar du tryggt och enkelt med Klarna, Swish, banköverföring och de vanligaste konto- och kreditkorten. Vi levererar även till företag med Klarna-faktura. Välj mellan hemleverans, leverans till postombud eller leverans till arbetsplatsen!

Snabb leverans 1-2 dagar

Lagerförda produkter levereras normalt inom 1-2 arbetsdagar. Vi handlägger ordrar löpande och beställningar lagda före kl. 13 skickas normalt samma dag. Vid mycket hög belastning kan leverans ta någon dag extra.

Tryggt & säkert köp

Vi vill att du som kund ska vara 100% nöjd med ditt köp. Därför erbjuder vi långt öppet köp med fri retur! Det ger dig ett tryggt och säkert köp.

Valostore

EXPERTEN PÅ PORTABELT LJUS

Belysning och kringutrustning utvecklas ständigt - så även vårt sortiment. Hos Valostore hittar du alltid marknadens effektivaste hand- och pannbelysning samt den bästa kringutrustningen. Vi har ett eget ljuslaboratorium som uppger det verkliga ljusflödet (ljusstyrkan) på belysningen. Välkommen till Valostore’s nätbutik!

VALOSTORE ERBJUDER

 • Branschens bästa varumärken
 • “Nöjd Kund” -garanti
 • Kostnadsfri retur inom 30 dagar
 • Säkra betalningsalternativ
 • Snabb leverans
 • Förmånliga fraktpriser
 • Fri frakt när ordervärde överstiger 1249 kr
 • Obs! "DHL Servicepoint"

VALOSTORE

Handshake Sweden AB
Fryksdalsbacken 38, 123 43 Farsta

Org. nr: 556974-8238

VALOSTORE BUTIK

Vår fysiska butik ligger i Stockholm. Här finns massvis av produkter att se och klämma på. Välkommen till oss och vår butik!

Läs mer

BLI VALOSTORE INSIDER

Få info om produktnyheter, exklusiva erbjudanden och tävlingar! Nyhetsbrev skickas högst varannan vecka. Du kan avsäga dig tjänsten när du vill.